Piwne podsumowanie 2019 roku - część I


Jakimi sprawami żył polski piwny światek w 2019 r.? Czy to był rok lagera? Co się wydarzyło? Jak zmieniły się trendy? O tym mówimy w pierwszej części podsumowania 2019 r.

Komentarze