Czy puby to przetrwają?


Czarne chmury zawisły nad gastronomią. Sytuacja pubów zamykanych o 21.00 jest naprawdę niewesoła - tracą one spokojnie połowę normalnego utargu. W jaki sposób możemy im pomóc?

Komentarze